Projektai

Projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms”

Informacija

 

logotipas euro

Gimnazija dalyvauja projekte Aukštosios kultūros impulsai mokykloms” (AKIM), VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-005, projektas finansuojamas Europos socialinio fondo pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra.

 


 

Vasario 5 d. gimnazijoje įvyko susitikimas su Lietuvos animacinio kino režisieriumi, dailininku, scenaristu Ilja Bereznicku. Svečias pradėjo projekto „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ (AKIM) meno kūrėjų susitikimų su moksleiviais ciklą.

Ilja Bereznickas papasakojo II CU klasės moksleiviams apie animacinių filmų kūrimo subtilybes, pristatė savo ir kolegų sukurtus animacinius filmus, atsakė į moksleivius dominusius klausimus.

 


 

Tęsdamas ,,Aukštosios kultūros impulsai mokyklai“ pamokų moksleiviams ciklą, vasario 11 d.

Jono Basanavičiaus gimnazijoje viešėjo Lietuvos  meno kūrėjų asociacijos narys, fotografas, žurnalistas, dailininkas  Zinas Jonas Kazėnas (Zika – fotomenininko pseudonimas).

Z.J. Kazėnas rodė mokiniams Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo dokumentinę medžiagą ,kai kurių savo parodų pristatymus, papasakojo moksleiviams apie fotožurnalisto darbą. Moksleiviai netradicinės pamokos metu, piešė, filmavo diskutavo. Svečias atvežė mokiniams dovanų: meninių autorinių darbų, leidinių žmogaus teisių klausimais, projekto organizatorių dovanėlių.


 

 

Vasario 25 dieną gimnazijoje lankėsi Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas poetas, vertėjas Vladas Braziūnas. III A klasės gimnazistai nuoširdžiai bendravo su svečiu,  susipažino su jo kūrybine veikla, kuri išties labai įdomi: eilėraščiai, rašyti gimtąja tarme, lyrikos vertimai iš prancūzų, latvių, lenkų, bulgarų kalbų, netgi lietuvių poetų kūrybos vertimai į hebrajų kalbą.

Pasak poeto, kiekvienas domisi skirtinga literatūra, tačiau skaitydamas eilėraščius žmogus turėtų išgirsti savo sielos virpesius ir poezijos muziką.


 


 

Kovo 14 dieną gimnazijoje lankėsi architektas Kęstutis Kisielius. Svečias bendravo su II-III gimnazijos klasių moksleiviais tema ,,Kas yra architektūra ir ko iš jos galimą tikėtis“. Architektas pristatė save, papasakojo moksleiviams apie architektūros stilius ir jų pradininkus, išsamiai pristatė modernizmo stilių ir jo atmainas architektūroje, atsakė į moksleivių klausimus.

 

Projektas „Sveiki atvykę į mano miestą“

Informacija

Tarptautinis Comenius projektas „Sveiki atvykę į mano miestą“ Sevilijoje

Paskutinis daugiašalės partnerystės dvimečio projekto Comenius susitikimas vyko Ispanijoje, Sevilijoje. Jame dalyvavo IIIA klasės mokiniai – Anaida Barojan, Gintarė Mikštaitė, Ričardas Raubūnas, Monika Remenčiūtė – ir mokytojai – Loreta Čižinauskienė, Vilma Mažeikienė, Gintaras Juškevičius. Ispanijoje buvo šiltai sutikti mokiniai ir mokytojai iš Čekijos, Italijos, Švedijos, Lietuvos, Latvijos bei Kipro. Projekto metu galėjome susipažinti su turtinga miesto istorija, kultūra bei architektūra. Turėjome unikalią galimybę pamatyti  flamenko šokį, išgirsti tradicinę muziką bei pažinti ispanišką virtuvę. Priešpaskutinį vakarą buvo surengta šventė, kurios metu buvo apžvelgtas visas projekto laikotarpis ir pasidžiaugta nuostabiomis patirtomis akimirkomis.
Tad dvimetis projektas Comenius „Sveiki atvykę į mano miestą“ jau baigėsi. Jo metu mokiniai ir mokytojai turėjo progą pažinti įvairių šalių kultūrą, papročius, tradicijas, bet taip pat ir pristatyti Lietuvos rankdarbius, gamtą bei architektūrą. Vis dėlto nors projektas ir baigėsi, bet tikimės, kad mūsų draugystė tęsis dar daugybę metų.


Tarptautinis Comenius projektas „Sveiki atvykę į mano miestą“ LATVIJOJE
IIIA klasės mokiniai - Radvilė Jazdauskaitė, Greta Gaidytė, Simona Čižinauskaite, Rūta Tumasonytė ir Andrius Ratkevičius - su mokytojomis Loreta Čižinauskiene bei Birūta Galvelienė dalyvavo daugiašalės partnerystės dvimečio projekto susitikime ,,Sveiki atvykę į mano miestą“. Šįkart jis vyko Latvijoje, Aluksnės miestelyje. Vasario 12 – 17 dienomis latviai svetingai sutiko projekto dalyvius iš Čekijos, Švedijos, Italijos, Ispanijos bei Lietuvos. Šio susitikimo tema buvo „Amatai mano mieste“, todėl kasdien vyko įdomios pamokėlės, paskaitos apie rankdarbius. Svečiuodamiesi irgi nesėdėjome rankų sudėję: išmokome daryti molines švilpynes, siūti sages, lieti akvarele, net bandėme nukalti vinis. Projekto dalyvius sužavėjo Liaudies buities, Vestuvių, Gamtos, Biblijos muziejai. Labai pasisekė, kad tą savaitę vyko ir Šv. Valentino dienos renginys, tad turėjome puikią progą smagiai pašokti ir pasilinksminti. Susitikimui pasibaigus, Aluksnės vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai visus išlydėjo suorganizavę gražią atsisveikinimo šventę. Grįžę namo, į Lietuvą, mūsų gimnazijos mokiniai nostalgiškai džiaugėsi, galėję aplankyti bičiulius iš Latvijos ir kitų šalių- su kitomis kultūromis bei amatais susipažinome ir savuosius parodėme. 
 


Tarptautinis Comenius projektas „Sveiki atvykę į mano miestą“ tęsiasi
Jau antrus metus mūsų mokyklos mokytojai ir moksleiviai dalyvauja tarptautinio Comenius projekte „Sveiki atvykę į mano miestą“. Šį rugsėjį trys mokytojos – D. Alionytė, D. Budreikienė, I. Paškevičienė – išvyko į Švediją, Halmstadą, kur susitiko su Latvijos, Italijos, Ispanijos, Kipro, Čekijos mokytojais ir moksleiviais. Susitikimo tema – „Europos šalių kulinarinis paveldas‘‘. Kiekvienos šalies atstovai ruošė nacionalinius patiekalus, dalijosi patirtimi, bendravo. Mokytojai susipažino su Švedijos mokyklos ugdymo veikla, domėjosi mokinių popamokine veikla, netgi vedė pamokėles švedų mokiniams.

Projektas „Mokinkime ir mokykimės kitaip“

Informacija

2012 kovo 12 d. gimnazijoje vyko projekto pristatymas

 Įvairūs tyrimai rodo, kad tradicinis formalaus ugdymo ir mokymo(si) modelis, kuris pasireiškia daugiausiai teorinių žinių perteikimu iš mokytojo mokiniui, dominuoja daugelyje Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų. Tradicinio mokymo principas reiškia, kad centre yra mokytojas, bet ne besimokantysis ir jo poreikiai, negali atliepti formaliam ugdymui keliamų tikslų – ugdyti brandžią ir kritiškai mąstančią asmenybę, pasirengusią profesiniam ir asmeniniam gyvenimui. Šiame kontekste reikia pabrėžti, kad reikia keisti visų pirma pačių mokytojų vertybes ir supratimą apie tradicinio mokymo privalumus ir trūkumus ir diegti inovacinius netradicinius mokymo modelius, kurie ne nuvertina tradicinių mokymo modelių privalumus, bet jį papildo naujais netradiciniais mokymosi metodikos elementais tokiais kaip mokymasis, pagrįstas vertybių ugdymu ir kaita, mokymusi iš patirties, į bendruomenių poreikius orientuotas mokymas bei emocinio intelekto ugdymas.

Projekto pagrindinis tikslas - inicijuoti sisteminius pokyčius formalaus ugdymo sistemoje, diegiant inovatyvų ugdymo modelį. Projekto rezultatai leis įgyvendinti  gimnazijos formalaus ugdymo sistemos naujoves, kurios orientuotos į mokytojų mokymo metodų tobulinimą, mokinių pasiekimų didinimą ir vertybėmis grįsto ir patyriminio mokymosi praktinį įgyvendinimą Lietuvoje.


ŠEŠIOS LIETUVOS MOKYKLOS MOKINS IR MOKYSIS KITAIP

2011 m. rugpjūčio 10 d., Vilnius – šešiose Lietuvos mokyklose startuoja projektas ,,Mokinkime ir mokykimės kitaip‘‘. Šio projekto rėmuose mokytojai, moksleiviai, mokyklų administracija bei taryba gaus unikalią galimybę įsisavinti tris paprastas, tarptautinį pripažinimą pelniusias metodikas, kurios taps puikiais pagalbininkas kasdieniame pedagogų darbe, bendravime su mokiniais ir su kolegomis.

Projekte dalyvauja 6 Lietuvos mokyklos: Tauragės Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla, Alytaus Putinų gimnazija, Telšių ,,Atžalyno‘‘ vidurinė mokykla, Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija, Klaipėdos ,,Žemynos‘‘ gimnazija. Projektą įgyvendina Viešoji įstaiga ,,Kitas variantas‘‘ kartu su partneriais: VšĮ ,,Šviesos namai‘‘ (Kaunas) ir Marijampolės kolegijos Studentų atstovybe.
   

Nuorodos  

   

Pamokų tvarkaraštis  

I. 8:00 - 8:45
II. 8:55 - 9:40
III. 9:50 - 10:35
IV. 11:05 - 11:50
V. 12:05 - 12:50
VI. 13:00 - 13:45
VII. 13:55 - 14:40
   
© Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija